Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vinh quang, vẻ vang
  a glorious victory
  một chiến thắng vẻ vang
  die a glorious death
  chết vinh quang
  đẹp, lộng lẫy, huy hoàng
  glorious colours
  những màu sắc lộng lẫy
  it's been really a glorious day
  thật là một ngày đẹp trời
  thú vị
  what glorious fun!
  trò vui mới thú vị làm sao!
  (mỉa mai) dễ sợ
  a glorious mess
  một sự lộn xộn dễ sợ

  * Các từ tương tự:
  gloriously