Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lấp lánh
  chị ta nghĩ là viên kim cương đã mất cho đến khi chị thấy vậy gì lấp lánh trên tấm thảm
  long lanh (mắt)
  mắt họ long lanh khi họ thấy món tiền đó
  Danh từ
  tia sáng lấp lánh, tia sáng lóe lên
  sự long lanh (mắt)
  a glint of anger
  mắt long lanh vì giận dữ