Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít) cái nhìn lướt qua
  nhìn lướt qua các đầu đề tờ báo
  catch sight (a glimpse) of somebody (something)
  xem catch
  Động từ
  nhìn lướt qua; thoáng thấy
  tôi thoáng thấy chị ta trong đám đông ngay trước khi chị biến mất không thấy nữa