Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glanderous /'glændərəs/  

  • Tính từ
    (như) glandered
    (thú y học) (thuộc) bệnh loét mũi truyền nhiễm