Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glabrous /'gleibrəs/  

  • Tính từ
    không có râu, không có lông, nhãn