Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gin-palace /'dʤinpælis/  

  • Danh từ
    quán ăn trang trí loè loẹt; tiệm rượu trang trí loè loẹt