Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ma cà rồng
  (xấu) người thích xem những cảnh chết chóc tai biến
  những người thích xem những cảnh chết chóc tới trố mắt nhìn tai nạn giao thông

  * Các từ tương tự:
  ghoulish, ghoulishness