Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gentleness /'dʒentlnis/  

  • Danh từ
    sự hiền lành; sự hòa nhã, sự dịu dàng
    sự ôn hòa, sự mát mẻ
    sự thoải mái (sườn dốc…)