Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

genesis /'dʒenisis/  

 • Danh từ
  (số nhiều geneses)
  căn nguyên, nguồn gốc
  the genesis of civilization
  nguồn gốc của nền văn minh
  Genesis
  (tôn giáo)
  cuốn Sáng thế (trong bộ kinh Cựu ước)