Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

garishness /'geəri∫nis/  

  • Danh từ
    sự lòe lẹt, sự sặc sỡ
    sự chói mắt