Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gargantuan /gɑ:'gæntjʊən/  

  • Tính từ
    khổng lồ
    a gargantuan appetite (mealperson)
    sự hết sức ngon miệng (bữa ăn thịnh soạn, người khổng lồ)