Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vườn
  Gardens
  (số nhiều)
  công viên, vườn
  botanical garden
  vườn bách thảo
  zoological garden
  vườn bách thú
  quán ngoài trời
  beer garden
  quán bia ngoài trời
  (số ít) (bóng) vùng đất màu mỡ
  Kent is the garden of England
  Kent là vùng đất màu mỡ của nước Anh
  a bear garden
  xem bear
  common or garden
  xem common
  everything in the garden is lovely
  mọi thứ đều hết ý
  lead somebody up the garden path
  xem lead
  Động từ
  làm vườn
  chiều nào bà ta cũng ra làm vườn

  * Các từ tương tự:
  garden centre, garden city, garden of Eden, garden party, garden seat, garden suburb, garden truck, garden-bed, garden-engine