Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người hay ngáp
    người hay đi lang thang; người vô công rỗi nghề