Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  the gamut
  (số ít)
  thang bậc; cung bậc
  cung bậc tình cảm con người từ vui sướng đến thất vọng
  run the gamut (of something)
  trải qua
  cuộc đời ngắn ngủi của hắn đã trải qua một loạt những tội ác từ ăn cắp vặt đến giết người