Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  Cái mốc (thợ khuôn)
  Con mã (đúc)
  Thợ dập khuôn
  Người bịt miệng người khác
  Người kiềm chế ngôn luận