Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Sân khấu) người làm trò khôi hài, người pha trò
    Người sáng tác trò khôi hài
    Người trả lời những câu khôi hài hóm hỉnh trên đài truyền hình