Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Cái cựa sắt (lắp vào cựa gà trong chọi gà)
    Ngoại động từ
    Lắp cựa sắt vào cựa gà