Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (thường nghĩa xấu)
  hay rối rít
  fussy parents
  những bậc cha mẹ hay rối rít
  chú ý quá mức đến chi tiết; cầu kỳ kiểu cách
  thầy giáo chúng tôi rất hay chú ý dấu chấm câu
  don't be so fussy about your food
  đừng có cầu kỳ về miếng ăn như thế