Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fussiness /'fʌsinis/  

  • Danh từ
    tính hay rối rít
    sự cầu kỳ kiểu cách