Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

furtively /'fɜ:tivli/  

  • Phó từ
    [một cách] vụng trộm, [một cách] lén lút