Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

full back /'fʊlbæk/  

  • (thể thao)
    hậu vệ (bóng đá…)