Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fugacious /fju:'geiʃəs/  

  • Tính từ
    chóng tàn, phù du, thoáng qua
    khó bắt, khó giữ