Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fruit-grower /'fru:t grouə/  

  • Danh từ
    người trồng cây ăn quả