Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thích vui nhộn, hay nô đùa