Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nhẹ dạ, nông nổi
  frivolous criticisms
  những lời phê bình nông nổi
  ngờ nghệch; hoang phí
  chị ta nghĩ là đọc tiểu thuyết lãng mạn là hoang phí thời gian

  * Các từ tương tự:
  frivolously