Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fretfulness /'fretfulnis/  

  • Danh từ
    tính hay bực bội, tính hay cáu kỉnh