Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

freshener /fre∫nə[r]/  

  • cái làm cho tươi mát
    bình xịt cho không khí trong phòng mát mẻ ra