Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

freak out /'fri:kaut/  

 • Nội động từ,
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ),(từ lóng)
  cảm thấy đê mê, đi mây về gió, phiêu diêu bay bổng (như lúc hút thuốc phiện...)
  trở thành một híp-pi, ăn mặc hành động như một híp-pi ((xem) hippie); ăn mặc lập dị, hành động lập dị

  * Các từ tương tự:
  freak-out