Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ) (+ with)
  đầy
  fraught with danger
  đầy nguy hiểm
  a silence fraught with meaning
  sự im lặng đầy ý nghĩa
  (khẩu ngữ) lo âu
  there's no need to look so fraught
  không cần phải tỏ ra lo âu đến thế