Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  xảo quyệt
  như cáo (màu nâu đỏ; có mặt giống cáo)
  (tiếng lóng, từ Mỹ) quyến rũ, khêu gợi (nói về phụ nữ)
  a foxy lady
  một phụ nữ khêu gợi