Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fortune cookie /'fɔ:t∫u:n,kʊki/  

  • (từ Mỹ)
    bánh quy ruột in chữ châm ngôn (bán ở các tiệm Trung Quốc)