Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều formulas hoặc trong khoa học formulae)
  công thức
  the formula for water is H2O
  công thức của nước là H2O
  thể thức, cách thức
  biết cách thức xưng hô với giám mục
  công thức pha chế
  a formula for a new drug
  công thức pha chế một thứ thuốc mới
  phương thức
  các giám đốc và công nhân vẫn đang cùng nhau vạch ra một phương thức làm việc một cách hòa bình với nhau
  kiểu xe đua; kiểu đua xe
  formula One cars are the most powerful
  kiểu xe đua thể thức 1 là kiểu mạnh nhất
  (từ Mỹ) sữa bột (cho trẻ em)

  * Các từ tương tự:
  formulae, formulaic, formularise, formularization, formularize, formulary, formulate, formulation, formulation (of equation)