Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forestalling /fɔ:'stɔ:liɳ/  

  • Danh từ
    sự chận trước, sự đón đầu
    sự biết trước; sự giải quyết sớm
    (sử học) sự đầu cơ tích trữ