Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fore-cabin /'fɔ: kwbin/  

  • Danh từ
    buồng ở phía trước tàu (cho hành khách hạng nhì)