Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  /fɔ:r/
  mũi tàu (tàu thủy, tàu hỏa, máy bay)
  be (come) to the fore
  nổi lên, trở nên quan trọng
  sau cuộc bầu cử, nhiều nghị sĩ mới nổi bật lên
  Tính từ, Phó từ
  /fɔ:r/
  ở mũi tàu
  Thán từ
  /fə:r/
  (chơi gôn) coi chừng! (để báo là cầu thủ sắp đánh quả bóng)

  * Các từ tương tự:
  fore and aft, fore-, fore-and-aft, fore-cabin, fore-castle, fore-edge, fore-meant, fore-mentioned, fore-runner