Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foray /'fɒrei/  /'fɔ:rei/

 • Danh từ
  sự đột nhập
  go on (makea foray into enemy territory
  đột nhập lãnh thổ địch
  sự thử thâm nhập
  sau khi thử thâm nhập chính trường mà không thành công, ông ta trở lại hành nghề luật của ông
  Động từ
  đột nhập