Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forager /'fɔridʤə/  

  • Danh từ
    người cắt cỏ (cho súc vật)
    người lục lọi
    người cướp phá, người đánh phá