Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

food poisoning /'fu:d,pɔizniη/  

  • (cách viết khác cũ ptomain poisoning)
    sự ngộ độc thức ăn