Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foldaway /'fəʊldəwei/  

  • Tính từ
    gập gọn vào được
    a foldaway bed
    chiếc giường có thể gập gọn vào được