Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fly-blown /'flaibləʊn/  

  • Tính từ
    đầy trứng ruồi (thịt)
    thối, ươn (thịt, cá)