Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người gây chấn động; người gây náo loạn