Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flower power /'flaʊ,paʊə[r]/  

  • niềm tin của đám thanh niên ủng hộ hòa bình thế giới