Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flower children /'flaʊə,t∫ildrən/  

  • (cách viết khác flower people)
    đám thanh niên ủng hộ hòa bình thế giới (mang hoa làm biểu tượng, vào khoảng thập niên 60)