Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thịt hông lợn ướp muối và hun khói
  miếng mỡ cá voi
  miếng cá bơn (để nướng)
  ván bìa
  Ngoại động từ
  lạng (cá bơn) thành miếng
  xẻ (gỗ) lấy ván bìa