Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flight-deck /flait dek/  

  • Danh từ
    sàn hạ cánh cất cánh (trên tàu sân bay)
    buồng điều khiển (của máy bay lớn)