Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flashlight /'flæ∫lait/  

  • Danh từ
    ánh đèn nháy; đèn nháy (để chụp ảnh, hoặc ở hải đăng...)
    (từ Mỹ, cách viết khác torch) đèn pin