Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flannelled /'flænld/  

  • Tính từ
    mặc quần bằng flanen, mặc quần áo bằng flanen