Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flame-projector /'fleimprə/  

  • danh từ
    (quân sự) súng phun lửa