Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flabbiness /'flæbinis/  

  • Danh từ
    sự mềm nhão
    sự yếu ớt