Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sủi bọt, có ga (thức uống)
    fizzy lemonade
    nước chanh có ga